Qanın yenilənməsinə görə uşağın cinsiyyəti

Qanın yenilənməsinə görə uşağın cinsiyyəti


Valideynlərin qanının yenilənməsinə görə uşağın cinsiyyətinin hesablanması üçün tamamilə pulsuz onlayn alət.

Ananın doğum tarixini seçin:
Atanın doğum tarixini seçin:

Mayalanma gününü seçin:


Nəticə

Sizin oğlunuz olacaq
Ananın qanının axırıncı yeniləməsi anından günlər: 0
Atanın qanının axırıncı yeniləməsi anından günlər: 0
Ananın qanının axırıncı yeniləmə tarixi: 2024-07-23
Atanın qanının axırıncı yeniləmə tarixi: 2024-07-23


Mayalanma tarixinə görə uşağın cinsiyyəti

Mayalanma tarixinə görə uşağın cinsiyyəti

Son menstruasiyalara görə uşağın cinsiyyəti

Son menstruasiyalara görə uşağın cinsiyyəti

Ovulyasiyaya görə uşağın cinsiyyəti

Ovulyasiyaya görə uşağın cinsiyyəti

Valideynlərin yaşına görə uşağın cinsiyyəti

Valideynlərin yaşına görə uşağın cinsiyyəti

Qan qrupuna görə uşağın cinsiyyəti

Qan qrupuna görə uşağın cinsiyyəti

Rezus faktoruna görə uşağın cinsiyyəti

Rezus faktoruna görə uşağın cinsiyyəti

Çin təqvimi üzrə uşağın cinsiyyəti

Çin təqvimi üzrə uşağın cinsiyyəti

Yapon təqviminə görə uşağın cinsiyyəti

Yapon təqviminə görə uşağın cinsiyyəti