Xác định giới tính của trẻ bằng cách cập nhật máu trực tuyến

Xác định giới tính của trẻ bằng cách cập nhật máu trực tuyến


Công cụ trực tuyến hoàn toàn miễn phí để tính giới tính của trẻ bằng cách cập nhật máu của cha mẹ.

Chọn sinh nhật của mẹ:
Chọn sinh nhật của bố:

Chọn ngày thụ thai:


Kết quả

Bạn sẽ có một cậu bé
Ngày kể từ lần cập nhật máu cuối cùng của mẹ: 0
Ngày kể từ lần cập nhật máu cuối cùng của bố: 0
Ngày cập nhật máu cuối cùng của mẹ: 2024-07-21
Ngày cập nhật máu cuối cùng của bố: 2024-07-21


Giới tính của trẻ theo ngày thụ thai

Giới tính của trẻ theo ngày thụ thai

Giới tính của trẻ bằng kinh nguyệt lần cuối

Giới tính của trẻ bằng kinh nguyệt lần cuối

Giới tính của em bé bằng cách rụng trứng

Giới tính của em bé bằng cách rụng trứng

Giới tính của trẻ theo tuổi cha mẹ

Giới tính của trẻ theo tuổi cha mẹ

Giới tính trẻ em theo nhóm máu

Giới tính trẻ em theo nhóm máu

Giới tính trẻ em theo yếu tố rhesus

Giới tính trẻ em theo yếu tố rhesus

Giới tính trẻ em theo lịch Trung Quốc

Giới tính trẻ em theo lịch Trung Quốc

Giới tính trẻ em theo lịch Nhật Bản

Giới tính trẻ em theo lịch Nhật Bản