เครื่องคิดเลขความสูงในอนาคตเด็กออนไลน์

เครื่องคิดเลขความสูงในอนาคตเด็กออนไลน์


บริการออนไลน์ฟรีในการคำนวณความสูงของเด็กขึ้นอยู่กับความสูงของผู้ปกครอง

เลือกเพศของเด็ก:

ความสูงของแม่ (ซม.):
ความสูงของพ่อ (ซม.):ผล

ตามสูตรพื้นบ้าน: 168 ซม.
ตามสูตร Hawker: 166 ซม.
ตามสูตร Karkus: 166 ซม.
ตามสูตร Smirnov จาก 158 ไปยัง 174 ซม.


เครื่องคิดเลขน่าจะเป็นการตั้งครรภ์

เครื่องคิดเลขน่าจะเป็นการตั้งครรภ์

ความน่าจะเป็นของการมีลูก

ความน่าจะเป็นของการมีลูก

เด็กอายุเท่าไหร่

เด็กอายุเท่าไหร่

เด็กควรนอนมากแค่ไหน

เด็กควรนอนมากแค่ไหน

เครื่องคิดเลขน้ำหนักทารก

เครื่องคิดเลขน้ำหนักทารก

เครื่องคิดเลขการเจริญเติบโตของเด็ก

เครื่องคิดเลขการเจริญเติบโตของเด็ก

เด็กควรกินเท่าไหร่

เด็กควรกินเท่าไหร่

เครื่องคิดเลขสีตาของทารก

เครื่องคิดเลขสีตาของทารก

เครื่องคิดเลขสีผมเด็ก

เครื่องคิดเลขสีผมเด็ก

เครื่องคิดเลขกรุ๊ปเลือดลูก

เครื่องคิดเลขกรุ๊ปเลือดลูก

เครื่องคิดเลขปัจจัยเด็กจำพวก

เครื่องคิดเลขปัจจัยเด็กจำพวก

ลูกของคุณเครื่องคิดเลขซ้ายหรือขวา

ลูกของคุณเครื่องคิดเลขซ้ายหรือขวา

เครื่องคิดเลขตาบอดสีเด็ก

เครื่องคิดเลขตาบอดสีเด็ก

เครื่องคิดเลขไมเกรนเด็ก

เครื่องคิดเลขไมเกรนเด็ก

เครื่องคิดเลขฮีโมฟีเลียในเด็ก

เครื่องคิดเลขฮีโมฟีเลียในเด็ก

เครื่องคิดเลขสำหรับจำนวนเด็กตามวันเดือนปีเกิด

เครื่องคิดเลขสำหรับจำนวนเด็กตามวันเดือนปีเกิด