การกำหนดเพศของเด็กโดยผู้ปกครองอายุออนไลน์

การกำหนดเพศของเด็กโดยผู้ปกครองอายุออนไลน์


เครื่องมือออนไลน์ฟรีที่สมบูรณ์แบบสำหรับการคำนวณเพศของเด็กตามอายุของผู้ปกครอง

เลือกวันเกิดของแม่:
เลือกวันเกิดพ่อ:

เลือกวันที่คิด:


ผล

คุณจะมีลูก
วันนับตั้งแต่การอัพเดทเลือดครั้งสุดท้ายของแม่: 0
วันนับตั้งแต่การอัปเดตครั้งสุดท้ายของพ่อ: 0
การอัปเดตครั้งสุดท้ายของแม่ของวันแม่: 2021-09-19
วันที่เลือดของพ่ออัพเดทล่าสุด: 2021-09-19


เพศของเด็กตามวันที่คิด

เพศของเด็กตามวันที่คิด

เพศของเด็กตามการมีประจำเดือนครั้งล่าสุด

เพศของเด็กตามการมีประจำเดือนครั้งล่าสุด

เพศของทารกโดยการตกไข่

เพศของทารกโดยการตกไข่

เพศเด็กโดยการต่ออายุเลือด

เพศเด็กโดยการต่ออายุเลือด

เพศเด็กตามกรุ๊ปเลือด

เพศเด็กตามกรุ๊ปเลือด

เพศเด็กตามปัจจัยจำพวก

เพศเด็กตามปัจจัยจำพวก

เพศเด็กตามปฏิทินจีน

เพศเด็กตามปฏิทินจีน

เพศของเด็กตามปฏิทินญี่ปุ่น

เพศของเด็กตามปฏิทินญี่ปุ่น