Homiladorlikda vazn to'plash kalkulyatori

Homiladorlikda vazn to'plash kalkulyatori


Homiladorlik paytida vazningiz ortish me'yorini hisoblash uchun bepul onlayn servis.

Homiladorlikdan oldingi vazn:
Sizning homiladorlik muddatingiz:
Joriy vazni:
Natija

Homiladorlik haftasi: 0
Joriy vazni: 0 kg
Bo'lishi kerak bo'lgan vazn: 0 kg
Vazndagi farq: 0 kg


Homiladorlikning 19-haftasida bolaning og'irligi qanday bo'ladi

Homiladorlikning 19-haftasida bolaning og'irligi qanday bo'ladi

Homiladorlikning 20-haftasida bolaning og'irligi qanday bo'ladi

Homiladorlikning 20-haftasida bolaning og'irligi qanday bo'ladi

Homiladorlikning 21-haftasida bolaning og'irligi qanday bo'ladi

Homiladorlikning 21-haftasida bolaning og'irligi qanday bo'ladi

Homiladorlikning 22-haftasida bolaning og'irligi qanday bo'ladi

Homiladorlikning 22-haftasida bolaning og'irligi qanday bo'ladi

Homiladorlikning 23-haftasida bolaning og'irligi qanday bo'ladi

Homiladorlikning 23-haftasida bolaning og'irligi qanday bo'ladi

Homiladorlikning 24-haftasida bolaning og'irligi qanday bo'ladi

Homiladorlikning 24-haftasida bolaning og'irligi qanday bo'ladi

Homiladorlikning 25-haftasida bolaning og'irligi qanday bo'ladi

Homiladorlikning 25-haftasida bolaning og'irligi qanday bo'ladi

Homiladorlikning 26-haftasida bolaning og'irligi qanday bo'ladi

Homiladorlikning 26-haftasida bolaning og'irligi qanday bo'ladi

Homiladorlikning 27-haftasida bolaning og'irligi qanday bo'ladi

Homiladorlikning 27-haftasida bolaning og'irligi qanday bo'ladi

Homiladorlikning 28-haftasida bolaning og'irligi qanday bo'ladi

Homiladorlikning 28-haftasida bolaning og'irligi qanday bo'ladi

Homiladorlikning 29-haftasida bolaning og'irligi qanday bo'ladi

Homiladorlikning 29-haftasida bolaning og'irligi qanday bo'ladi

Homiladorlikning 30-haftasida bolaning og'irligi qanday bo'ladi

Homiladorlikning 30-haftasida bolaning og'irligi qanday bo'ladi

Homiladorlikning 31-haftasida bolaning og'irligi qanday bo'ladi

Homiladorlikning 31-haftasida bolaning og'irligi qanday bo'ladi

Homiladorlikning 32-haftasida bolaning og'irligi qanday bo'ladi

Homiladorlikning 32-haftasida bolaning og'irligi qanday bo'ladi

Homiladorlikning 33-haftasida bolaning og'irligi qanday bo'ladi

Homiladorlikning 33-haftasida bolaning og'irligi qanday bo'ladi

Homiladorlikning 34-haftasida bolaning og'irligi qanday bo'ladi

Homiladorlikning 34-haftasida bolaning og'irligi qanday bo'ladi

Homiladorlikning 35-haftasida bolaning og'irligi qanday bo'ladi

Homiladorlikning 35-haftasida bolaning og'irligi qanday bo'ladi

Homiladorlikning 36-haftasida bolaning og'irligi qanday bo'ladi

Homiladorlikning 36-haftasida bolaning og'irligi qanday bo'ladi

Homiladorlikning 37-haftasida bolaning og'irligi qanday bo'ladi

Homiladorlikning 37-haftasida bolaning og'irligi qanday bo'ladi

Homiladorlikning 38-haftasida bolaning og'irligi qanday bo'ladi

Homiladorlikning 38-haftasida bolaning og'irligi qanday bo'ladi

Homiladorlikning 39-haftasida bolaning og'irligi qanday bo'ladi

Homiladorlikning 39-haftasida bolaning og'irligi qanday bo'ladi

Homiladorlikning 40-haftasida bolaning og'irligi qanday bo'ladi

Homiladorlikning 40-haftasida bolaning og'irligi qanday bo'ladi