Ηλεκτρονική αριθμομηχανή κέρδους εγκυμοσύνης

Ηλεκτρονική αριθμομηχανή κέρδους εγκυμοσύνης


Δωρεάν online υπηρεσία για τον υπολογισμό του ρυθμού αύξησης της αύξησης βάρους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Βάρος πριν από την εγκυμοσύνη:
Η ηλικία κύησης σας:
Τρέχον βάρος:
Αποτέλεσμα

Εβδομάδα εγκυμοσύνης: 0
Τρέχον βάρος: 0 κιλό
Βάρος που πρέπει να είναι: 0 κιλό
Διαφορά βάρους: 0 κιλό


Υπολογιστής βάρους μωρού στις 19 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 19 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 20 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 20 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 21 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 21 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 22 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 22 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 23 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 23 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 24 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 24 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 25 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 25 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 26 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 26 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 27 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 27 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 28 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 28 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 29 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 29 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 30 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 30 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 31 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 31 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 32 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 32 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 33 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 33 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 34 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 34 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 35 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 35 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 36 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 36 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 37 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 37 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 38 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 38 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 39 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 39 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 40 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 40 εβδομάδες της εγκυμοσύνης