Υπολογιστής βάρους στο διαδίκτυο

Υπολογιστής βάρους στο διαδίκτυο


Δωρεάν online υπηρεσία για τον υπολογισμό του βάρους του μωρού σας.

Επιλέξτε το φύλο του παιδιού:

Ηλικία σε έτη:
Ηλικία σε μήνες:Αποτέλεσμα

Μέσο ύψος για αυτήν την ηλικία: 75.7 εκ
Μέσο βάρος για αυτήν την ηλικία: 9.6 κιλό
Μέσο μέγεθος κεφαλής για αυτήν την ηλικία: 46.1 εκ


Υπολογιστής περιοχής σώματος παιδιού

Υπολογιστής περιοχής σώματος παιδιού

Υπολογιστής δείκτη μάζας σώματος παιδιού

Υπολογιστής δείκτη μάζας σώματος παιδιού

Υπολογιστής δείκτη μάζας σώματος παιδιού

Υπολογιστής δείκτη μάζας σώματος παιδιού

Υπολογιστής βάρους παιδιών σε 1 μήνα

Υπολογιστής βάρους παιδιών σε 1 μήνα

Υπολογιστής βάρους παιδιών σε 2 μήνες

Υπολογιστής βάρους παιδιών σε 2 μήνες

Υπολογιστής βάρους παιδιών σε 3 μήνες

Υπολογιστής βάρους παιδιών σε 3 μήνες

Υπολογιστής βάρους παιδιών σε 4 μήνες

Υπολογιστής βάρους παιδιών σε 4 μήνες

Υπολογιστής βάρους παιδιών σε 5 μήνες

Υπολογιστής βάρους παιδιών σε 5 μήνες

Υπολογιστής βάρους παιδιών σε 6 μήνες

Υπολογιστής βάρους παιδιών σε 6 μήνες

Υπολογιστής βάρους παιδιών σε 7 μήνες

Υπολογιστής βάρους παιδιών σε 7 μήνες

Υπολογιστής βάρους παιδιών σε 8 μήνες

Υπολογιστής βάρους παιδιών σε 8 μήνες

Υπολογιστής βάρους παιδιών σε 9 μήνες

Υπολογιστής βάρους παιδιών σε 9 μήνες

Υπολογιστής βάρους παιδιών σε 10 μήνες

Υπολογιστής βάρους παιδιών σε 10 μήνες

Υπολογιστής βάρους παιδιών σε 11 μήνες

Υπολογιστής βάρους παιδιών σε 11 μήνες

Υπολογιστής βάρους παιδιών σε 12 μήνες

Υπολογιστής βάρους παιδιών σε 12 μήνες

Υπολογιστής βάρους παιδιών σε 1 έτος

Υπολογιστής βάρους παιδιών σε 1 έτος

Υπολογιστής βάρους παιδιών σε 2 χρόνια

Υπολογιστής βάρους παιδιών σε 2 χρόνια

Υπολογιστής βάρους παιδιών σε 3 χρόνια

Υπολογιστής βάρους παιδιών σε 3 χρόνια

Υπολογιστής βάρους παιδιών σε 4 χρόνια

Υπολογιστής βάρους παιδιών σε 4 χρόνια

Υπολογιστής βάρους παιδιών σε 5 χρόνια

Υπολογιστής βάρους παιδιών σε 5 χρόνια

Υπολογιστής βάρους παιδιών σε 6 χρόνια

Υπολογιστής βάρους παιδιών σε 6 χρόνια

Υπολογιστής βάρους παιδιών σε 7 χρόνια

Υπολογιστής βάρους παιδιών σε 7 χρόνια

Υπολογιστής βάρους παιδιών σε 8 χρόνια

Υπολογιστής βάρους παιδιών σε 8 χρόνια

Υπολογιστής βάρους παιδιών σε 9 χρόνια

Υπολογιστής βάρους παιδιών σε 9 χρόνια

Υπολογιστής βάρους παιδιών σε 10 χρόνια

Υπολογιστής βάρους παιδιών σε 10 χρόνια

Υπολογιστής βάρους παιδιών σε 11 χρόνια

Υπολογιστής βάρους παιδιών σε 11 χρόνια