Προσδιορισμός του φύλου ενός παιδιού στο διαδίκτυο

Προσδιορισμός του φύλου ενός παιδιού στο διαδίκτυο


Πλήρως δωρεάν ηλεκτρονικό εργαλείο για τον υπολογισμό του φύλου του παιδιού, του χρώματος των ματιών του παιδιού, την ανάπτυξη του παιδιού στο μέλλον.