Υπολογιστής διαδικτυακής ανάπτυξης παιδιών

Υπολογιστής διαδικτυακής ανάπτυξης παιδιών


Δωρεάν online υπηρεσία για να προσδιορίσετε πόσο ψηλό θα πρέπει να είναι ένα παιδί

Επιλέξτε το φύλο του παιδιού:

Ηλικία σε έτη:
Ηλικία σε μήνες:Αποτέλεσμα

Μέσο ύψος για αυτήν την ηλικία: 75.7 εκ
Μέσο βάρος για αυτήν την ηλικία: 9.6 κιλό
Μέσο μέγεθος κεφαλής για αυτήν την ηλικία: 46.1 εκ


Παιδική ανάπτυξη σε αριθμομηχανή 1 μήνα

Παιδική ανάπτυξη σε αριθμομηχανή 1 μήνα

Υπολογιστής ανάπτυξης παιδιών σε 2 μήνες

Υπολογιστής ανάπτυξης παιδιών σε 2 μήνες

Υπολογιστής ανάπτυξης παιδιών σε 3 μήνες

Υπολογιστής ανάπτυξης παιδιών σε 3 μήνες

Υπολογιστής ανάπτυξης παιδιών σε 4 μήνες

Υπολογιστής ανάπτυξης παιδιών σε 4 μήνες

Υπολογιστής ανάπτυξης παιδιών σε 5 μήνες

Υπολογιστής ανάπτυξης παιδιών σε 5 μήνες

Υπολογιστής ανάπτυξης παιδιών σε 6 μήνες

Υπολογιστής ανάπτυξης παιδιών σε 6 μήνες

Υπολογιστής ανάπτυξης παιδιών σε 7 μήνες

Υπολογιστής ανάπτυξης παιδιών σε 7 μήνες

Υπολογιστής ανάπτυξης παιδιών σε 8 μήνες

Υπολογιστής ανάπτυξης παιδιών σε 8 μήνες

Υπολογιστής ανάπτυξης παιδιών σε 9 μήνες

Υπολογιστής ανάπτυξης παιδιών σε 9 μήνες

Υπολογιστής ανάπτυξης παιδιών σε 10 μήνες

Υπολογιστής ανάπτυξης παιδιών σε 10 μήνες

Υπολογιστής ανάπτυξης παιδιών σε 11 μήνες

Υπολογιστής ανάπτυξης παιδιών σε 11 μήνες

Παιδική ανάπτυξη σε αριθμομηχανή 1 έτους

Παιδική ανάπτυξη σε αριθμομηχανή 1 έτους

Υπολογιστής ανάπτυξης παιδιών σε 2 χρόνια

Υπολογιστής ανάπτυξης παιδιών σε 2 χρόνια

Υπολογιστής ανάπτυξης 3 ετών

Υπολογιστής ανάπτυξης 3 ετών

Υπολογιστής ανάπτυξης παιδιών σε 4 χρόνια

Υπολογιστής ανάπτυξης παιδιών σε 4 χρόνια

Υπολογιστής ανάπτυξης παιδιών σε 5 χρόνια

Υπολογιστής ανάπτυξης παιδιών σε 5 χρόνια

Υπολογιστής ανάπτυξης παιδιών σε 6 χρόνια

Υπολογιστής ανάπτυξης παιδιών σε 6 χρόνια

Υπολογιστής ανάπτυξης παιδιών σε 7 χρόνια

Υπολογιστής ανάπτυξης παιδιών σε 7 χρόνια

Υπολογιστής ανάπτυξης παιδιών σε 8 χρόνια

Υπολογιστής ανάπτυξης παιδιών σε 8 χρόνια

Υπολογιστής ανάπτυξης παιδιών σε 9 χρόνια

Υπολογιστής ανάπτυξης παιδιών σε 9 χρόνια

Υπολογιστής ανάπτυξης παιδιών σε 10 χρόνια

Υπολογιστής ανάπτυξης παιδιών σε 10 χρόνια

Υπολογιστής ανάπτυξης παιδιών σε 11 χρόνια

Υπολογιστής ανάπτυξης παιδιών σε 11 χρόνια