Ηλεκτρονική αριθμομηχανή βάρους μωρού στις 40 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Ηλεκτρονική αριθμομηχανή βάρους μωρού στις 40 εβδομάδες της εγκυμοσύνης


Δωρεάν διαδικτυακή υπηρεσία για τον καθορισμό του βάρους του μωρού σε 40 εβδομάδες εγκυμοσύνης.

Βάρος πριν από την εγκυμοσύνη:
Η ηλικία κύησης σας:
Τρέχον βάρος:
Αποτέλεσμα

Εβδομάδα εγκυμοσύνης: 0
Τρέχον βάρος: 0 κιλό
Βάρος που πρέπει να είναι: 0 κιλό
Διαφορά βάρους: 0 κιλό


Υπολογιστής βάρους μωρού στις 19 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 19 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 20 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 20 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 21 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 21 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 22 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 22 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 23 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 23 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 24 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 24 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 25 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 25 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 26 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 26 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 27 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 27 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 28 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 28 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 29 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 29 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 30 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 30 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 31 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 31 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 32 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 32 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 33 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 33 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 34 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 34 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 35 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 35 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 36 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 36 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 37 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 37 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 38 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 38 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 39 εβδομάδες της εγκυμοσύνης

Υπολογιστής βάρους μωρού στις 39 εβδομάδες της εγκυμοσύνης