Xác định giới tính của trẻ bằng lịch Trung Quốc trực tuyến

Xác định giới tính của trẻ bằng lịch Trung Quốc trực tuyến


Công cụ trực tuyến hoàn toàn miễn phí để tính giới tính của trẻ theo lịch Trung Quốc.

Chọn tuổi của mẹ:

Chọn một ngày bắt đầu lịch:
Chọn ngày thụ thai:
Tháng 10 2023
Tháng 11 2023
Tháng 12 2023
Tháng 1 2024
Tháng 2 2024
Tháng 3 2024
Tháng 4 2024
Tháng 5 2024
Tháng 6 2024
Tháng 7 2024
Tháng 8 2024
Tháng 9 2024

Giới tính của trẻ theo ngày thụ thai

Giới tính của trẻ theo ngày thụ thai

Giới tính của trẻ bằng kinh nguyệt lần cuối

Giới tính của trẻ bằng kinh nguyệt lần cuối

Giới tính của em bé bằng cách rụng trứng

Giới tính của em bé bằng cách rụng trứng

Giới tính của trẻ theo tuổi cha mẹ

Giới tính của trẻ theo tuổi cha mẹ

Giới tính trẻ em bằng cách đổi mới máu

Giới tính trẻ em bằng cách đổi mới máu

Giới tính trẻ em theo nhóm máu

Giới tính trẻ em theo nhóm máu

Giới tính trẻ em theo yếu tố rhesus

Giới tính trẻ em theo yếu tố rhesus

Giới tính trẻ em theo lịch Nhật Bản

Giới tính trẻ em theo lịch Nhật Bản