Chính sách bảo mật

Nhà

Thuật ngữ Thông tin cá nhân của người dùng, được sử dụng ở đây được định nghĩa là bất kỳ thông tin nào xác định hoặc có thể được sử dụng để xác định, liên hệ hoặc tìm kiếm người mà thông tin đó liên quan. Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập sẽ là chủ đề của chính sách quyền riêng tư này, được sửa đổi theo thời gian.

Chúng tôi yêu cầu địa chỉ email và Tên của bạn để có thể trả lời thư của bạn thông qua biểu mẫu phản hồi.

Chúng tôi không yêu cầu số điện thoại của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn.

Chúng tôi không bán nội dung.

Chúng tôi không yêu cầu đăng ký.

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn sẽ không bị xâm phạm.

Chúng tôi không yêu cầu thông tin vị trí.

Chúng tôi không gửi bản tin qua email.

Danh bạ

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng biểu mẫu phản hồi