Lịch thụ thai Trung Quốc trực tuyến

Lịch thụ thai Trung Quốc trực tuyến


Công cụ trực tuyến hoàn toàn miễn phí để tính ngày thụ thai của một đứa con gái hay con trai, dưới dạng lịch âm của Trung Quốc.

Chọn tuổi của mẹ:

Chọn một ngày bắt đầu lịch:
Chọn ngày thụ thai:
Tháng 7 2024
Tháng 8 2024
Tháng 9 2024
Tháng 10 2024
Tháng 11 2024
Tháng 12 2024
Tháng 1 2025
Tháng 2 2025
Tháng 3 2025
Tháng 4 2025
Tháng 5 2025
Tháng 6 2025

Lịch rụng trứng

Lịch rụng trứng

Lịch sinh sản

Lịch sinh sản

Lịch kinh nguyệt

Lịch kinh nguyệt

Lịch mang thai

Lịch mang thai

Lịch ngày an toàn

Lịch ngày an toàn

Lịch giới tính cho bé

Lịch giới tính cho bé

Lịch thụ thai

Lịch thụ thai

Lịch thụ thai cô gái

Lịch thụ thai cô gái

Lịch thụ thai bé trai

Lịch thụ thai bé trai

Lịch thụ thai của người nhật

Lịch thụ thai của người nhật