Máy tính mang thai trực tuyến

Máy tính mang thai trực tuyến


Dịch vụ tính toán mang thai trực tuyến miễn phí.

Phương pháp tính thai:


Chọn ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt cuối cùng của bạn:
Chọn ngày thụ thai:


Kết quả

Tuổi thai của bạn:
0 tuần
Ngày đáo hạn dự kiến:
31 tháng 3, 2025


Máy tính mang thai theo chu kỳ kinh nguyệt

Máy tính mang thai theo chu kỳ kinh nguyệt

Máy tính mang thai theo ngày thụ thai

Máy tính mang thai theo ngày thụ thai

Máy tính mang thai bởi những chuyển động đầu tiên của thai nhi

Máy tính mang thai bởi những chuyển động đầu tiên của thai nhi

Máy tính mang thai theo tuần

Máy tính mang thai theo tuần

Máy tính mang thai theo tháng

Máy tính mang thai theo tháng

Máy tính mang thai bằng siêu âm

Máy tính mang thai bằng siêu âm

Máy tính tuổi thai

Máy tính tuổi thai

Máy tính ngày đến hạn

Máy tính ngày đến hạn

Máy tính ngày thụ thai theo ngày đáo hạn

Máy tính ngày thụ thai theo ngày đáo hạn

Máy tính tăng cân khi mang thai

Máy tính tăng cân khi mang thai