Máy tính mang thai trực tuyến bởi các chuyển động của thai nhi đầu tiên

Máy tính mang thai trực tuyến bởi các chuyển động của thai nhi đầu tiên


Dịch vụ trực tuyến miễn phí để tính toán thai kỳ bằng các cử động đầu tiên của em bé.

Đây có phải là lần mang thai đầu tiên của bạn hay không:


Chọn ngày chuyển động của thai nhi đầu tiên:


Kết quả

Tuổi thai của bạn:
22 tuần
Ngày đáo hạn dự kiến:
14 tháng 11, 2024


Máy tính mang thai theo chu kỳ kinh nguyệt

Máy tính mang thai theo chu kỳ kinh nguyệt

Máy tính mang thai theo ngày thụ thai

Máy tính mang thai theo ngày thụ thai

Máy tính mang thai theo tuần

Máy tính mang thai theo tuần

Máy tính mang thai theo tháng

Máy tính mang thai theo tháng

Máy tính mang thai bằng siêu âm

Máy tính mang thai bằng siêu âm

Máy tính tuổi thai

Máy tính tuổi thai

Máy tính ngày đến hạn

Máy tính ngày đến hạn

Máy tính ngày thụ thai theo ngày đáo hạn

Máy tính ngày thụ thai theo ngày đáo hạn

Máy tính tăng cân khi mang thai

Máy tính tăng cân khi mang thai